Grus

Stenmjöl 600 kr/ton, 330 kr/släp

T R E L L E B O R G S

G R U S T E R M I N A L

Storlek: 0-5

Bärlager 600kr/ton, 330 kr/släp

Storlek: 0-18

Grus 650 kr/ton, 350 kr/släp

Sandlådegrus 650 kr/ton, 350 kr/släp

Harpad matjord 300 kr/ton, 170 kr/släp

 

Copyright © All Rights Reserved