Grus

Trelleborgs Grusterminal

Stenmjöl 550 kr/ton, 300 kr/släp

Storlek: 0-5

Bärlager 550kr/ton, 300 kr/släp

Storlek: 0-18

Grus 600 kr/ton, 320 kr/släp

Sandlådegrus 600 kr/ton, 320 kr/släp

Harpad matjord 230 kr/ton, 150 kr/släp

 

Copyright © All Rights Reserved