Bärlager

   T R E L L E B O R G S   

   G R U S T E R M I N A L

Bärlager


Bärlager är en blandning av grus och sten i storleken mellan 0-16 mm. Användningsområdet är stort och fungerar både som underlag och ytlager

till markbeläggning, hästanläggning, rörgravar, grusvägar och dylikt.

 

Vid exempelvis markbeläggning läggs ett lager av Bärlager för att stabilisera och klara av ett hårt tryck som därefter kompletteras med ett nytt lager Stenmjöl som i sin tur ger en jämn och fin yta.

Pris:                               

300;-


 

370;-


550;-

Mängd:                   

SLÄP/ 500 kg


FULL LAST / ½ m3


TON / 1000 kg

Copyright © All Rights Reserved